Κοντινές τοποθεσίες 
Margahovit, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Φιολίτοβο, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Shahumyan, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Κοντινά μέρη
Sari Srbi, Αρμενία
P'oshot, Αρμενία
Makaghots'i, Αρμενία