Κοντινές τοποθεσίες 
Αχτάλα, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Τσότσκαν, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Σνγκ, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Κοντινά μέρη
Garrnak'ar, Αρμενία
Kaghnut, Αρμενία
Yerrordut'yun Surb, Αρμενία