Κοντινές τοποθεσίες 
Dsegh, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Γιέγκεντ, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Βαχάνι, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Κοντινά μέρη
Tantaki, Αρμενία
Karasun Mankunk, Αρμενία
Did, Αρμενία