Κοντινές τοποθεσίες 
Geghamavan, Επαρχία Gegharkunik, Αρμενία
Varser, Επαρχία Gegharkunik, Αρμενία
Γκαγκαρίν, Επαρχία Gegharkunik, Αρμενία
Κοντινά μέρη
Surb Sargis, Αρμενία
Sak'oyents', Αρμενία
Ghazarants', Αρμενία