Κοντινές τοποθεσίες 
Άγκαβαντζόρ, Περιφέρεια Kotayk, Αρμενία
Meghradzor, Περιφέρεια Kotayk, Αρμενία
Τσαγκκάντζορ, Περιφέρεια Kotayk, Αρμενία
Κοντινά μέρη
T'amk'ots', Αρμενία
Aghavnabun, Αρμενία
Rrafi Ynkats, Αρμενία