Các địa điểm lân cận
Machico, Madeira, Bồ Đào Nha
Água de Pena, Madeira, Bồ Đào Nha
Caniçal, Madeira, Bồ Đào Nha
Những nơi gần đó
Praia Machico, Bồ Đào Nha
Porto de Recreio de Machico, Bồ Đào Nha
Pico do Facho, Bồ Đào Nha