Các địa điểm lân cận
Amadora, Quận Guarda, Bồ Đào Nha
Reboleira, Quận Guarda, Bồ Đào Nha
Amadora, Quận Lisbon, Bồ Đào Nha
Những nơi gần đó
Parque da Fantasia, Bồ Đào Nha
Estadio Jose Gomes, Bồ Đào Nha
Parque Mauricio - Jardim da Monica, Bồ Đào Nha

Thời tiết tại Amadora, Bồ Đào Nha

59°
Quang đãng
Cảm thấy như 59°
·
High72°Low55°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
35
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345