Các địa điểm lân cận
Porto, Quận Porto, Bồ Đào Nha
Vila Nova de Gaia, Quận Porto, Bồ Đào Nha
Oliveira do Douro, Quận Porto, Bồ Đào Nha
Những nơi gần đó
Palacio Atlantico, Bồ Đào Nha
Monumento a Dom Pedro IV, Bồ Đào Nha
Estatua do Ardina, Bồ Đào Nha