Các địa điểm lân cận
Algueirão, Quận Guarda, Bồ Đào Nha
Algueirão, Quận Lisbon, Bồ Đào Nha
Mem Martins, Quận Guarda, Bồ Đào Nha
Những nơi gần đó
Sintra Air Base, Bồ Đào Nha
Fonte Mourisca, Bồ Đào Nha
Palacio Valencas, Bồ Đào Nha

Thời tiết tại Algueirão, Bồ Đào Nha

63°
Nhiều mây
Cảm thấy như 63°
·
High64°Low57°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
47
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345