Các địa điểm lân cận
Cacém, Quận Lisbon, Bồ Đào Nha
Agualva, Quận Guarda, Bồ Đào Nha
Cacem, Quận Guarda, Bồ Đào Nha
Những nơi gần đó
Jardim dos Bons Amigos, Bồ Đào Nha
Parque Linear D. Domingos Jardo, Bồ Đào Nha
Parque Urbano E Linear Da Bela Vista Cacem, Bồ Đào Nha