Các địa điểm lân cận
Braga, Quận Braga, Bồ Đào Nha
Thực tế, Quận Braga, Bồ Đào Nha
Gondizalves, Quận Braga, Bồ Đào Nha
Những nơi gần đó
Monumento ao Papa Joao Paulo II, Bồ Đào Nha
Fonte do Idolo, Bồ Đào Nha
Chafariz da Praca da Republica, Bồ Đào Nha