Κοντινές τοποθεσίες 
Αλγκουέιραο, Περιοχή Γκουάρντα, Πορτογαλία
Αλγκουέιραο, Περιοχή της Λισαβόνας, Πορτογαλία
Mem Memins, Περιοχή Γκουάρντα, Πορτογαλία
Κοντινά μέρη
Sintra Air Base, Πορτογαλία
Fonte Mourisca, Πορτογαλία
Palacio Valencas, Πορτογαλία