Các địa điểm lân cận
Sarilhos Pequenos, Quận Setúbal, Bồ Đào Nha
Rosairinho, Quận Setúbal, Bồ Đào Nha
Moita, Quận Setúbal, Bồ Đào Nha
Những nơi gần đó
Campo da Madalena, Bồ Đào Nha
Cais de Aldeia Galega, Bồ Đào Nha
Praia do Rosario, Bồ Đào Nha

Thời tiết tại Sarilhos Pequenos, Bồ Đào Nha

68°
Quang đãng
Cảm thấy như 68°
·
High99°Low64°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
35
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
5/5
012345