Các địa điểm lân cận
Cabeça Gorda, Quận Beja, Bồ Đào Nha
Salvada, Quận Beja, Bồ Đào Nha
Neves, Quận Beja, Bồ Đào Nha
Những nơi gần đó
Lagoa da Zorra, Bồ Đào Nha
Lagoa dos Eucaliptos, Bồ Đào Nha
Lagoa da Carazona, Bồ Đào Nha

Thời tiết tại Cabeça Gorda, Bồ Đào Nha

83°
Quang đãng
Cảm thấy như 81°
·
High95°Low66°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
34
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
3/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
5/5
012345