Các địa điểm lân cận
Yonkers, Newyork, Hoa Kỳ
Lowerre, Newyork, Hoa Kỳ
Dunwoodie Heights, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Waring Park, Hoa Kỳ
Vark Street Park, Hoa Kỳ
Cerrato Park, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Yonkers, Hoa Kỳ

58°
Nhiều mây
Cảm thấy như 58°
·
High75°Low56°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
130
500
Chất lượng không khí:Không tốt cho người nhạy cảm thời tiết

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345