Các địa điểm lân cận
Astoria, Newyork, Hoa Kỳ
Nhà Ravenswood, Newyork, Hoa Kỳ
Quảng trường Gracie, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Hallets Cove Playground, Hoa Kỳ
Van Alst Playground, Hoa Kỳ
Astoria Health Center Playground, Hoa Kỳ