Các địa điểm lân cận
Astoria, Newyork, Hoa Kỳ
Nhà Ravenswood, Newyork, Hoa Kỳ
Quảng trường Gracie, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Hallets Cove Playground, Hoa Kỳ
Van Alst Playground, Hoa Kỳ
Astoria Health Center Playground, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Astoria, Hoa Kỳ

66°
Mưa nhỏ
Cảm thấy như 66°
·
High71°Low56°
·
50%
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
36
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345