Các địa điểm lân cận
Công viên Borough, Newyork, Hoa Kỳ
Bay Ridge, Newyork, Hoa Kỳ
Parkville, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Alben Square, Hoa Kỳ
Pigeon Plaza, Hoa Kỳ
Nicholas A Brizzi Playground, Hoa Kỳ