Các địa điểm lân cận
Công viên Borough, Newyork, Hoa Kỳ
Bay Ridge, Newyork, Hoa Kỳ
Parkville, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Alben Square, Hoa Kỳ
Pigeon Plaza, Hoa Kỳ
Nicholas A Brizzi Playground, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Công viên Borough, Hoa Kỳ

66°
Mưa nhỏ
Cảm thấy như 66°
·
High71°Low56°
·
50%
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
36
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345