Các địa điểm lân cận
Vịnh Sheepshead, Newyork, Hoa Kỳ
Gerritsen, Newyork, Hoa Kỳ
Gravesend, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Bill Brown Memorial Playground, Hoa Kỳ
Sheepshead Playground, Hoa Kỳ
Yak Playground, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Vịnh Sheepshead, Hoa Kỳ

57°
Nhiều mây
Cảm thấy như 57°
·
High77°Low56°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
55
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345