Κοντινές τοποθεσίες 
Σαρδαντάπα, Περιοχή Αρμαβίρ, Αρμενία
Μπαμπακασάτ, Περιοχή Αρμαβίρ, Αρμενία
Αρμαβίρ, Περιοχή Αρμαβίρ, Αρμενία
Κοντινά μέρη
Norapati Aygi, Αρμενία
Fidayineri, Αρμενία
Avetisyan H., Αρμενία