Κοντινές τοποθεσίες 
Άγκαβανουτον, Περιοχή Αρμαβίρ, Αρμενία
Gmbet », Περιοχή Αρμαβίρ, Αρμενία
Doghs, Περιοχή Αρμαβίρ, Αρμενία
Κοντινά μέρη
Aghavnatun, Αρμενία
Nigatun, Αρμενία
Khach'adzor, Αρμενία