Κοντινές τοποθεσίες 
Νόρακερτ, Περιοχή Αρμαβίρ, Αρμενία
Μπαγκράμιαν, Περιοχή Αρμαβίρ, Αρμενία
Έγκεκ, Περιοχή Αρμαβίρ, Αρμενία
Κοντινά μέρη
Hndzanap'os, Αρμενία
Dagaghi Sar, Αρμενία
Haveluki, Αρμενία