Κοντινές τοποθεσίες 
Άκναλιχ, Περιοχή Αρμαβίρ, Αρμενία
Ταρωνικός, Περιοχή Αρμαβίρ, Αρμενία
Μετσαμόρ, Περιοχή Αρμαβίρ, Αρμενία
Κοντινά μέρη
Akna Lich, Αρμενία
Metsamor, Αρμενία
Arshaluys, Αρμενία