Κοντινές τοποθεσίες 
Άρεβικ, Περιοχή Αρμαβίρ, Αρμενία
Κ. Γκαγκάτ, Περιοχή Αρμαβίρ, Αρμενία
Τάντζουτ, Περιοχή Αρμαβίρ, Αρμενία
Κοντινά μέρη
Zohvats Azatamartik Gevorg Makaryani, Αρμενία
Arami, Αρμενία
Tsovak, Αρμενία