Κοντινές τοποθεσίες 
Κ. Γκαγκάτ, Περιοχή Αρμαβίρ, Αρμενία
Μαϊισιαν, Περιοχή Αρμαβίρ, Αρμενία
Μετσαμόρ, Περιοχή Αρμαβίρ, Αρμενία
Κοντινά μέρη
K'ristos, Αρμενία
Zohvats Azatamartik Gevorg Makaryani, Αρμενία
Yeghegni, Αρμενία