Κοντινές τοποθεσίες 
Κάντρι Γκλούτσεστερ, Επαρχία Δυτικής Νέας Βρετανίας, Παπούα Νέα Γουινέα
Κανδριανή, Επαρχία Δυτικής Νέας Βρετανίας, Παπούα Νέα Γουινέα
Ταλάσα, Επαρχία Δυτικής Νέας Βρετανίας, Παπούα Νέα Γουινέα
Κοντινά μέρη
Blae Harbour, Παπούα Νέα Γουινέα
Luschan Harbour, Παπούα Νέα Γουινέα
Ablingi Harbour, Παπούα Νέα Γουινέα

Ραντάρ Καιρού σε Κάντρι Γκλούτσεστερ, Επαρχία Δυτικής Νέας Βρετανίας, Παπούα Νέα Γουινέα

Δείτε ολόκληρη τη χώρα στο Radar
The Tomorrow.io Platform
To view the map, please use a browser that supports WebGL.