Κοντινές τοποθεσίες 
Kabwum, Επαρχία Morobe, Παπούα Νέα Γουινέα
Νάουα, Επαρχία Morobe, Παπούα Νέα Γουινέα
Λάε, Επαρχία Morobe, Παπούα Νέα Γουινέα
Κοντινά μέρη
Mount Kumain, Παπούα Νέα Γουινέα
Mount Sonmingingan, Παπούα Νέα Γουινέα
Mount Gong, Παπούα Νέα Γουινέα