Κοντινές τοποθεσίες 
Τρι, Έλα, Παπούα Νέα Γουινέα
Κόμο Μαργαρίμα, Έλα, Παπούα Νέα Γουινέα
Ποργκέρα, Επαρχία Enga, Παπούα Νέα Γουινέα
Κοντινά μέρη
Tari Airport, Παπούα Νέα Γουινέα
Mount Huriba, Παπούα Νέα Γουινέα
Mount Dini, Παπούα Νέα Γουινέα