Κοντινές τοποθεσίες 
Όρος Χάγκεν, Επαρχία Δυτικών Χάιλαντς, Παπούα Νέα Γουινέα
Χάγκεν, Επαρχία Δυτικών Χάιλαντς, Παπούα Νέα Γουινέα
Tambul Nebilyer, Επαρχία Δυτικών Χάιλαντς, Παπούα Νέα Γουινέα
Κοντινά μέρη
Mount Hagen Airport, Παπούα Νέα Γουινέα
Mount Koomga, Παπούα Νέα Γουινέα
Mount Ambra, Παπούα Νέα Γουινέα

Ραντάρ Καιρού σε Όρος Χάγκεν, Επαρχία Δυτικών Χάιλαντς, Παπούα Νέα Γουινέα

Δείτε ολόκληρη τη χώρα στο Radar
The Tomorrow.io Platform
To view the map, please use a browser that supports WebGL.