Κοντινές τοποθεσίες 
Μάρκαμ, Επαρχία Morobe, Παπούα Νέα Γουινέα
Λάε, Επαρχία Morobe, Παπούα Νέα Γουινέα
Νάουα, Επαρχία Morobe, Παπούα Νέα Γουινέα
Κοντινά μέρη
Mount Misantum, Παπούα Νέα Γουινέα
Mount Ngaroneno, Παπούα Νέα Γουινέα
Lake Wanum, Παπούα Νέα Γουινέα