Κοντινές τοποθεσίες 
Νότιο Μπουκαίνβιλ, Μπουκαίνβιλ, Παπούα Νέα Γουινέα
Panguna, Μπουκαίνβιλ, Παπούα Νέα Γουινέα
Αράουα, Μπουκαίνβιλ, Παπούα Νέα Γουινέα
Κοντινά μέρη
Mount Senfft, Παπούα Νέα Γουινέα
Mount Lawrence, Παπούα Νέα Γουινέα
Mount Gulcher, Παπούα Νέα Γουινέα