Κοντινές τοποθεσίες 
Κίτα, Μπουκαίνβιλ, Παπούα Νέα Γουινέα
Κεντρικό Μπουκαίνβιλ, Μπουκαίνβιλ, Παπούα Νέα Γουινέα
Αράουα, Μπουκαίνβιλ, Παπούα Νέα Γουινέα
Κοντινά μέρη
Kieta Port, Παπούα Νέα Γουινέα
Kieta Harbour, Παπούα Νέα Γουινέα
Kieta Peninsula, Παπούα Νέα Γουινέα