Κοντινές τοποθεσίες 
Ραμπούλ, Ανατολική Νέα Βρετανία, Παπούα Νέα Γουινέα
Κοκόπο, Ανατολική Νέα Βρετανία, Παπούα Νέα Γουινέα
Γκαζέλλα, Ανατολική Νέα Βρετανία, Παπούα Νέα Γουινέα
Κοντινά μέρη
Toyanumbatir, Παπούα Νέα Γουινέα
Simpson Harbour, Παπούα Νέα Γουινέα
Rabalanakaia Crater, Παπούα Νέα Γουινέα