Κοντινές τοποθεσίες 
Κοκόπο, Ανατολική Νέα Βρετανία, Παπούα Νέα Γουινέα
Ραμπούλ, Ανατολική Νέα Βρετανία, Παπούα Νέα Γουινέα
Γκαζέλλα, Ανατολική Νέα Βρετανία, Παπούα Νέα Γουινέα
Κοντινά μέρη
Tokua Airport, Παπούα Νέα Γουινέα
Vunakokor, Παπούα Νέα Γουινέα
Mount Turanguna, Παπούα Νέα Γουινέα