Κοντινές τοποθεσίες 
Ποποντέττα, Επαρχία Όρο, Παπούα Νέα Γουινέα
Ετσι αυτός, Επαρχία Όρο, Παπούα Νέα Γουινέα
Κοκόντα, Επαρχία Όρο, Παπούα Νέα Γουινέα
Κοντινά μέρη
Saint Francis Friary, Παπούα Νέα Γουινέα
Girua Airport, Παπούα Νέα Γουινέα
Big Embi, Παπούα Νέα Γουινέα