Các địa điểm lân cận
Popondetta, Tỉnh Oro, Papua mới Guinea
Do đó, ông, Tỉnh Oro, Papua mới Guinea
Kokoda, Tỉnh Oro, Papua mới Guinea
Những nơi gần đó
Saint Francis Friary, Papua mới Guinea
Girua Airport, Papua mới Guinea
Big Embi, Papua mới Guinea