Các địa điểm lân cận
Port Moresby, Port Moresby, Papua mới Guinea
Quận thủ đô quốc gia, Port Moresby, Papua mới Guinea
Kairuku-Hiri, Tỉnh miền trung, Papua mới Guinea
Những nơi gần đó
Ela Beach, Papua mới Guinea
Port Moresby, Papua mới Guinea
Elevala Peninsula, Papua mới Guinea