Các địa điểm lân cận
Bokoro, Hadjer-Lamis, Chad
Bitkine, Vùng Guéra, Chad
Moussoro, Bahr el Gazel, Chad
Những nơi gần đó
Bokoro Airport, Chad
Dilbigni, Chad
Ebe, Chad

Thời tiết tại Bokoro, Chad

71°
Quang đãng
Cảm thấy như 71°
·
High99°Low71°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
98
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
1/5
012345
Cỏ
2/5
012345