Κοντινές τοποθεσίες 
Μποκόρο, Hadjer-Lamis, Τσαντ
Bitkine, Περιοχή Guéra, Τσαντ
Μουσόρο, Bahr el Gazel, Τσαντ
Κοντινά μέρη
Bokoro Airport, Τσαντ
Dilbigni, Τσαντ
Ebe, Τσαντ