ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
โบโกโระ, Hadjer-Lamis, ชาด
Bitkine, ภูมิภาคGuéra, ชาด
มูสโซโร, Bahr el Gazel, ชาด
สถานที่ใกล้เคียง
Bokoro Airport, ชาด
Dilbigni, ชาด
Ebe, ชาด
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง