Các địa điểm lân cận
Doba, Logone Oriental Region, Chad
Bébédja, Logone Oriental Region, Chad
Béboto, Logone Oriental Region, Chad
Những nơi gần đó
Doba, Chad
Etang de Kangra, Chad
Koumra, Chad

Thời tiết tại Doba, Chad

77°
Mưa bụi
Cảm thấy như 77°
·
High83°Low67°
·
5%
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
66
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345