Κοντινές τοποθεσίες 
Angalimp South Wahgi, Επαρχία Τζιαβάκα, Παπούα Νέα Γουινέα
Βόρειο Wahgi, Επαρχία Τζιαβάκα, Παπούα Νέα Γουινέα
Kerowagi, Επαρχία Chimbu, Παπούα Νέα Γουινέα
Κοντινά μέρη
Mount Kabangama, Παπούα Νέα Γουινέα
Mount Sigul Mugal, Παπούα Νέα Γουινέα
Mount Kegeraga, Παπούα Νέα Γουινέα