Các địa điểm lân cận
Portsmouth, Virginia, Hoa Kỳ
Thành phố Portsmouth, Virginia, Hoa Kỳ
Berkley, Virginia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Portsmouth Olde Town Historic District, Hoa Kỳ
Holiday Harbor, Hoa Kỳ
Waterside Marina, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Portsmouth, Hoa Kỳ

84°
Quang đãng
Cảm thấy như 86°
·
High87°Low67°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
74
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345