Các địa điểm lân cận
The Cloisters, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Nơi công viên, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Metropolis View, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Edgewood Recreation Center, Hoa Kỳ
Edgewood Playground, Hoa Kỳ
McMillan Park (historical), Hoa Kỳ

Thời tiết tại The Cloisters, Hoa Kỳ

96°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 102°
·
High100°Low77°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
105
500
Chất lượng không khí:Không tốt cho người nhạy cảm thời tiết

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345