Các địa điểm lân cận
Foxhall Terrace, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Burleith, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Cloisters, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Georgetown University Hospital Helistop, Hoa Kỳ
Georgetown Heights, Hoa Kỳ
Whitehaven Parkway, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Foxhall Terrace, Hoa Kỳ

56°
Quang đãng
Cảm thấy như 56°
·
High74°Low53°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
86
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345