Các địa điểm lân cận
Gazelle, Đông New Britain, Papua mới Guinea
Rabaul, Đông New Britain, Papua mới Guinea
Kokopo, Đông New Britain, Papua mới Guinea
Những nơi gần đó
Gazelle Peninsula, Papua mới Guinea
Mount Sinewit, Papua mới Guinea
Pondo Harbour, Papua mới Guinea

Thời tiết tại Gazelle, Papua mới Guinea

78°
Nhiều mây
Cảm thấy như 78°
·
High82°Low79°
·
5%

Thời tiết sắp tới

Mưa bụi
Thứ Sáu trước bình minh
Mưa nhỏ
26 tháng 6
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
14
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345