Các địa điểm lân cận
Farrera, Catalonia, Tây ban nha
Sắp xếp, Catalonia, Tây ban nha
Espot, Catalonia, Tây ban nha
Những nơi gần đó
Port Aine, Tây ban nha
Pic de l'Orri, Tây ban nha
Serrat dels Punxons, Tây ban nha