Các địa điểm lân cận
Palma, Quần đảo Balearic, Tây ban nha
Es Molinar, Quần đảo Balearic, Tây ban nha
Coll d'en Rabassa, Quần đảo Balearic, Tây ban nha
Những nơi gần đó
Palast Palau de l'Almudaina, Tây ban nha
Palau Episcopal, Tây ban nha
Palau de la Almudaina, Tây ban nha