Các địa điểm lân cận
Murcia, Vùng Murcia, Tây ban nha
Alcantarilla, Vùng Murcia, Tây ban nha
Esparragal, Vùng Murcia, Tây ban nha
Những nơi gần đó
Temple de la Virgen de los Peligros, Tây ban nha
Cuartel de Artilleria, Tây ban nha
Parque de las tres copas, Tây ban nha

Thời tiết tại Murcia, Tây ban nha

58°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 58°
·
High84°Low61°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
66
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345