Các địa điểm lân cận
Ijevan, Vùng Tavush, Armenia
Khasht’arrak, Vùng Tavush, Armenia
Azatamut, Vùng Tavush, Armenia
Những nơi gần đó
Arts'akhyan Paterazmum Zohvats Azatamartikeri, Armenia
Budur, Armenia
Arshaviri, Armenia

Thời tiết tại Ijevan, Armenia

95°
Quang đãng
Cảm thấy như 90°
·
High100°Low76°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
82
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345