Các địa điểm lân cận
Yerevan, Yerevan, Armenia
Arabkir, Yerevan, Armenia
Argavand, Yerevan, Armenia
Những nơi gần đó
Kara Balayi, Armenia
Sakharov A., Armenia
Babajanyan A., Armenia

Thời tiết tại Yerevan, Armenia

47°
Quang đãng
Cảm thấy như 47°
·
High60°Low47°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
17
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345